Säännöt

IRF Rogaining Rules

Official IRF rules

Kansainvälisen Rogaining-liiton (IRF) kilpailusäännöt

Suomenkielinen käännös: Mikko Lamminpää

Rogaining on joukkueiden välinen kestävyyssuunnistuskilpailu. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä löytämällä rasteja määräajan kuluessa. Rastit voi kiertää haluamassaan järjestyksessä.

1 § Määritelmä

Reitti tarkoittaa kaikkia niitä alueita, joilla kilpailijat liikkuvat kilpailun aikana lukuun ottamatta kilpailukeskukseen johtavia pääteitä, kilpailukeskusta ja niitä alueita, jotka kilpailun järjestäjä on varannut kilpailijoiden käyttöön esimerkiksi pysäköimistä ja telttailua varten.

Tapahtuma-alue tarkoittaa reittiä, kilpailukeskusta, kilpailijoiden käyttöön varattuja alueita ja kilpailijoilta kiellettyjä alueita.

2 § Osallistujat

 1. Kilpailujoukkueen koko on 2-5 henkilöä.
 2. Jos joukkueessa on alle 14-vuotias osallistuja, täytyy siinä olla myös 18 vuotta täyttänyt.
 3. Kilpailussa on sarjat mies-, nais- ja sekajoukkueille sekä alle 18-vuotiaille ja eri-ikäisille senioreille.
 4. Tasapuolisuuden takaamiseksi kilpailijat eivät saa osallistua kilpailun järjestämiseen millään lailla.

3 § Maan ja omaisuuden kunnioittaminen

Kilpailijoiden tulee kunnioittaa julkista ja yksityistä omaisuutta

 1. Viljeltyjen alueiden poikki ei saa kulkea, ellei sitä ole erityisesti ohjeissa sallittu.
 2. Kilpailijoiden tulee kiertää rakennukset ja laiduntavat eläimet riittävän kaukaa.
 3. Kilpailijoiden tulee noudattaa varovaisuutta ylittäessään aitoja. Portit jätetään auki tai kiinni sen mukaan miten ne olivat.
 4. Roskaaminen on kielletty.
 5. Nuotion sytyttäminen tapahtuma-alueella on kielletty.
 6. Reitillä tupakointi on kielletty.
 7. Eläimien ja kasvillisuuden vahingoittaminen on kielletty.
 8. Koirien ja kaikenlaisten aseiden hallussapito on kielletty.

 

4 § Käyttäytyminen

 1. Kilpailijat eivät saa liikkua reitillä ennen lähtölaukausta.
 2. Muiden suunnistusvälineiden kuin magneettikompassin, kellon ja kilpailunjärjestäjän antamien karttojen käyttö on kielletty. Siten esimerkiksi omat kartat, askelmittarit, korkeusmittarit ja GPS-paikantimet ovat kiellettyjä.
 3. Tietokoneen käyttö reitinsuunnitteluun on kielletty.
 4. Kilpailussa saa edetä vain jalan.
 5. Joukkueen jäsenten pitää pysyä huutoetäisyyden päässä toisistaan koko kilpailun ajan.
 6. Joukkueen on pyydettäessä esitettävä kilpailukorttinsa kilpailun järjestäjän edustajalle ja ilmoitettava kilpailunumeronsa kilpailun järjestäjän edustajalle tai muille kilpailijoille.
 7. Joukkue ei saa ottaa vastaa apua ulkopuolisilta eikä tahallisesti seurata muita joukkueita.
 8. Ruoan ja varusteiden jättäminen reitille ennen kilpailun käynnistymistä on kielletty. Joukkue saa jättää ruokaa ja varusteita kilpailun aikana maastoon, mikäli tuo ne maaliin ennen kilpailun päättymistä.
 9. Jokaisella osallistujalla pitää olla pilli. Hätämerkkinä käytetään sarjaa lyhyitä vihellyksiä.

5 § Rastit

 1. Joukkueen jäsenten tulee saapua yhtä aikaa alle kahdenkymmenen metrin etäisyydelle jokaiselta leimattavalta rastilta.
 2. Kilpailukortti (emit) tulee leimata jokaisella rastilla, jonka pisteet joukkue haluaa hyväkseen.
  (Mikäli joukkue kadottaa kilpailukorttinsa, se voi saada uuden kilpailukortit kilpailukeskuksesta, mutta menettää sitä ennen keräämänsä pisteet.)
 3. Kilpailijat eivät saa levätä alle sadan metrin etäisyydellä rastipisteestä, ellei rasti ole myös juomarasti.
 4. Kilpailijat eivät saa turmella rastia, vesipistettä tai mitään muuta järjestäjien pystyttämää rakennetta.

6 § Kilpailutoimisto

 1. Jos joukkue käy kilpailutoimistossa kilpailun aikana, on koko joukkueen oltava yhdessä ja sen on luovutettava kilpailukorttinsa. Kilpailukortin saa takaisin poistuttaessa toimistosta.
 2. Joukkueen suorituksen katsotaan päättyneen, kun se saapuu maaliin kokonaisena joukkueena ja luovuttaa kilpailukorttinsa.
 3. Jos joukkueen jäsen halua keskeyttää kilpailun, on koko joukkueen ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Alkuperäisen joukkueen suoritus päättyy siihen. Joukkueen muut jäsenet voivat lähteä matkaan uutena joukkueena, jolloin pisteiden keruu alkaa nollasta.

7 § Rangaistukset ja protestit

 1. Joukkuetta voidaan rangaista hylkäämisellä tai sääntökohtien 5 § 2 ja 3 mom. osalta rastin pisteiden mitätöinnillä. Tuloksissa joukkueen suoritus merkitään sanalla ”disqualified”, DSQ.
 2. Huomattuaan rikkoneensa sääntöjä joukkue voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kenelle tahansa kilpailun järjestäjän edustajalle. Tuloksissa joukkueen suoritus merkitään sanalla ”withdrawn”, W/D.
 3. Joukkue voi tehdä kirjallisen vastalauseen muiden joukkueiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai protestin kilpailun järjestäjän epätasapuolisista toimista viimeistään 45 minuutin kuluttua kilpailun päättymisestä.
 4. Mikäli joukkue ei ole tyytyväinen järjestäjien päätöksiin, se voi osoittaa kirjallisen vetoomuksen kilpailun järjestäjäorganisaation johtokunnalle seitsemän päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Johtokunta voi muuttaa kilpailun järjestäjän päätöksiä ja tuloksia. Johtokunnan päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

8 § Pisteet

 1. Joukkue ei saa lähteä reitille ennen kilpailun järjestäjän antamaa lähtömerkkiä. Tapahtuma päättyy, kun kilpailun järjestäjän kello osoittaa ilmoitetun kilpailuajan umpeutuneen. Joukkueet, jotka tulevat maalin järjestäjän kellon mukaan myöhässä, saavat kustakin alkavasta myöhästymisminuutista kilpailuohjeessa ilmoitettavan määrän virhepisteitä. Yli 30 minuutin myöhästyminen johtaa hylkäämiseen. Tuloksissa myöhästymisen vuoksi hylätyn joukkueen suoritus merkitään sanalla ”late”.
 2. Joukkueen pistemääräksi tulee kultakin sen käymältä ja kilpailukorttiin merkityltä rastilta saatujen pisteiden yhteismäärä, josta vähennetään mahdolliset sakot (5 § 2 ja 3 mom, ja 8 § 1 mom.). Suurimman pistemäärän saavuttanut joukkue voittaa. Kahden tai useamman joukkueen päätyessä tasapisteisiin voittajaksi yltää nopeimmin reitin kiertänyt joukkue.
  1. Mikäli rastipiste on ollut väärässä paikassa, joukkue saa hyväkseen rastin pistemäärän, mikäli joukkue on leimannut rastilla.
  2. Mikäli rastileimasin ei toimi, joukkue saa hyväkseen rastin pistemäärän, mikäli joukkue pystyy todistamaan käyneensä rastilla.

9 § Yleistä

 1. Kuullessaan hätämerkin, joukkueen on avustettava hätätilaan joutuneita uhreja. Joukkuetta ei rangaista avustamisen aikana tapahtuvasta sääntöjen rikkomisesta.