GPS / älykellojen käyttö rogaining-kilpailussa Suomessa

Rogaining sääntöjen mukaan suunnistuksen apuvälineinä saa käyttää ainoastaan karttaa, jonka kilpailujen järjestäjä antaa sekä kompassia ja kelloa.

Kaikenlaisten GPS-paikantimien ja mittalaitteiden käyttö suunnistuksen apuna on siis kielletty. Myös muiden kuin kilpailunjärjestäjän jakaman kartan käyttö on kielletty, olivat ne painettuja tai sähköisiä.

Jos kellossa/rannetietokoneessa on GPS-toimintoja, ne on kytkettävä pois kilpailun ajaksi niin, että kilpailun järjestäjä voi sen todeta luotettavasti kilpailun aikana ja myös kilpailun jälkeen. Mahdollisista tarkastuksista lähdössä tai maalissa ilmoitetaan kunkin kilpailun kilpailuohjeissa.

Markkinoilla on laitteita, joissa on ”seikkailukisa” tai ”adventure race” tai ”AR Mode” -toiminto, joka estää GPS-paikantimen käytön kilpailun aikana sekä karttanäkymän. Käyttämällä tätä toimintoa ja osoittamalla sen käytön koko kilpailusuorituksen ajan, on mahdollista käyttää tällaista laitetta Suomessa järjestettävissä rogaining-kilpailuissa. Kilpailija vastaa laitteen käynnistämisestä ennen lähtöä, sen pysymisestä oikeassa moodissa kilpailun ajan sekä laitteen esittämisestä maalissa kilpailujen järjestäjälle, annettujen ohjeiden mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska Suomen maastoissa korkeuserot ovat pienet ja korkeusasema tiedosta ei ole suunnistuksessa mainittavaa hyötyä, ei tällaisessa laiteessa mahdollisesti näkyvä korkeusasema estä laitteen käyttöä. Täten myös muunlaisten korkeusmittarien käyttö on siis Suomessa sallittua.

Tavallista GPS-laitetta saa kuljettaa mukanaan, vain mikäli laite on järjestäjän antamassa sinetöidyssä, läpinäkymättömässä pussissa tai rasiassa niin, että sitä ei voida kilpailun aikana käyttää suunnistuksen apuna. Laitteen sinetöinti kilpailun aikana ja sen jälkeen tulee voida todentaa.


The use of various GPS/smartwatches in Rogaining competitions in Finland:

According to rogaining rules, the only navigational aids allowed are the map provided by the competition organizer, a compass, and a watch. The use of any GPS locators or measuring devices to aid in navigation is prohibited. The use of any map not provided by the competition organizer, whether printed or electronic, is also prohibited.

If the watch/wrist computer has GPS functions, they must be turned off during the competition so that the competition organizer can reliably verify this both during and after the competition. Any checks at the start or finish will be announced in each competition’s instructions.

There are devices on the market with an ”adventure race” or ”AR Mode” function that disables the GPS locator and map view during the competition. By using this function and demonstrating its use throughout the entire competition performance, such a device may be used in rogaining competitions held in Finland. The competitor is responsible for starting the device before the start, keeping it in the correct mode throughout the competition, and presenting the device to the competition organizer at the finish according to the instructions provided.

It should be noted that since the elevation differences in Finnish terrain are small and elevation information is not of significant benefit in navigation, any elevation data displayed on such a device does not prevent its use. Therefore, the use of other types of altimeters is also allowed in Finland.

A regular GPS device may be carried along, but only if the device is in a sealed, opaque bag or box provided by the organizer, so that it cannot be used for navigation during the competition. The sealing of the device during and after the competition must be verifiable.

Rogaining Finland


You may also like...